ASM çalışanların karşı karşıya bulundukları vergi yükünü gündeme taşımak için basın açıklaması düzenleyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve TTB,  ASM çalışanları üzerindeki vergi yükü ve emek sömürüsüne karşı mücadelede kararlı olduklarını ifade ettiler.

AJANS65 TV - ASM çalışanlarının karşı karışya bulundukları vergi adaletsizliğine yönelik ortak basın açıklaması yapıldı. SES Binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Eşbaşkanı Zeki Seven, vergi adaletinin temel amacının, vergi yükünün yurttaşlar arasında geliri ve insanca yaşam giderleri temel alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılması olduğunu belirterek, “Ancak ekonomik krizle birlikte ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükü ve temel ihtiyaçlar üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranı giderek daha fazla artırılmış, çalışanların üzerine eklenen yük dayanılmaz hale gelmiştir” dedi.

Seven, “Vergi dilim sınırları yıllar içinde enflasyonun çok daha altında bir oranda artırılarak daha ilk aydan itibaren yapılan zamlar vergi dilimi içinde kaybolmakta, hükümet kaşıkla verdiğini kepçe ile alma politikalarına devam etmektedir” ifadelerini kullanarak, amaçlarının vergide adalet ve sabit yüzde 15 vergi olduğunu söyleyen Seven, “Milyarlarca liralık ihale yapanlardan, kuyumculardan, fabrika sahibi olanlardan alınmayan vergiler bizden bordro üzerinden alınıyor” ifadelerini kullandı.

‘ADALETSİZ VERGİDEN VAZ GEÇİLENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ’

Seven şqu şekilde konuştu:

“ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene dek, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla %15 ile sınırlanması gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Bugün burada bir konuya daha değinmek istiyoruz.

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması ile ilgili 5 Şubat 2024 tarihli kanun teklifi  geçen hafta emek ve meslek örgütlerinin ve muhalefet milletvekillerinin tüm itirazlarına rağmen mecliste kabul edildi. Böylece Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılan destek ödemesinin disiplin cezası alınması halinde kesintiye uğraması ile ilgili düzenleme yasallaşmış oldu. Geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığı döner sermaye ek ödeme verilmesi hakkında yönetmelik aleyhine açtığımız davalarda Danıştay disiplin cezası verilmesi halinde ek ödeme kesintisi yapılması ile ilgili maddeleri iptal etmiştir. İptal gerekçesi ise bir fiile 2 ceza olmaz kuralıdır. Tüm itirazlarımıza rağmen bu yönetmelik maddeleri kanunlaştırılmıştır.

Sağlık torbaya sığmaz diyerek mücadele ettik. Hukuksal ve demokratik mücadelemizin bu konuda da devam edeceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bu yasayı da mutlaka iptal ettireceğiz.

Son olarak geçen hafta yaptığımız çağrıyı yeniliyoruz:

Sandık Görevlileri 'Bizden' ve 'Karşı' Diye Fişlendi Sandık Görevlileri 'Bizden' ve 'Karşı' Diye Fişlendi

Tüm ücretli çalışanlar yüksek vergi kesintilerinden muzdariptir. İki haftadır yaptığımız bu eylemlerin sağlık ve sosyal hizmet iş kolu başta olmak üzere vergi adaletsizliğinden yakınan tüm kesimlerce görüneceğine inanıyor ve birleşik bir talebe dönüşeceğini umut ediyoruz. Birleşerek mücadele edersek adaletsiz vergi sistemini değiştirebiliriz.”(HABER MERKEZİ)