Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni

Ajans65 TV Web Sitesi Gizlilik Politikası

Ajans65 TV, web sitesi kullanıcılarının gizliliğini korumayı temel bir prensip olarak benimsemiştir. Bu "Gizlilik Politikası", ziyaretçilerin hangi bilgilerini, nasıl işlediğimizi, bu bilgilerin hangi durumlarda ve hangi üçüncü taraflarla paylaşılabileceğini ve bu bilgilerin nasıl korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca, bu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin nasıl doğrulanabileceği ve gerekirse nasıl silinebileceği de belirtilmektedir. Ajans65 TV tarafından sunulan hizmetler, genel olarak "Hizmet" olarak anılacaktır.

Veri Sorumlusu

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verileriniz, Ajans65 TV (Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmektedir.

Ajans65 TV İletişim Bilgileri:
Yönetim Yeri: Şerefiye Mahallesi, Ordu Caddesi, Yıldız İş Merkezi No: 5/78

Ajans65 TV, kişisel verilerinizin korunması konusunda endişelerinize saygı duyar ve KVKK başta olmak üzere, tüm ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak verilerinizi işlemekte, güvenli bir şekilde saklamakta ve hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

Veriler, yalnızca kullanıcıların kendi isteğiyle sağlaması veya açık rızaları ile toplanmaktadır. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bazı bilgiler otomatik olarak toplanabilir. Bu bilgiler, kişisel veri olarak kabul edilmeyebilir ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla çerezler kullanılarak toplanabilir.

Çerez Kullanımı

Ajans65 TV, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla çerezler kullanabilir. Çerezler, bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve site kullanımını kolaylaştırır. Kullanıcılar, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya çerezler gönderildiğinde uyarı alabilirler.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

Ajans65 TV web sitesi, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar Ajans65 TV'nin kontrolü dışındadır ve bu sitelerin gizlilik politikaları Ajans65 TV'nin gizlilik politikasından farklı olabilir.

Çocukların Gizliliği

Ajans65 TV, 18 yaş altındaki çocuklardan bilerek kişisel veri toplamamaktadır. Eğer bir çocuğun kişisel verileri toplanmışsa, bu veriler derhal silinir.

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Ajans65 TV, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak için bu Gizlilik Politikasını dilediği zaman değiştirebilir. Değişiklikler web sitemizde yay

ınlanır ve kullanıcıların bu değişiklikleri kabul ettiği varsayılır.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri, verilerine erişim, düzeltme, silme, işlemeyi kısıtlama ve veri taşınabilirliği gibi KVKK'da belirtilen hakları kullanabilirler. Kişisel verilerinizle ilgili talep ve şikayetlerinizi Ajans65 TV'nin belirtilen adresine veya elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

Verilerin Korunması ve Güvenliği

Ajans65 TV, topladığı kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Veriler, yetkisiz erişim, kayıp, zarar, değişiklik veya ifşaya karşı korunur ve sadece gerekli olduğu durumlarda yetkili personel tarafından erişilebilir durumda tutulur.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Ajans65 TV, topladığı kişisel verileri, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında belirlenen süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sonunda, kişisel veriler güvenli bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ajans65 TV tarafından toplanan kişisel veriler, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, web sitesi erişiminin sağlanması, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla işlenebilir. Bu veriler, yasal mevzuata uygun şekilde ve kullanıcıların rızaları doğrultusunda kullanılır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel veriler, Ajans65 TV'nin faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştirakler, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve yetkili kurumlar ile paylaşılabilir. Bu paylaşım, KVKK ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilir.

Çerez Politikası

Ajans65 TV'nin çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler, web sitemizin Çerez Politikası bölümünde bulunabilir. Bu politika, kullanıcıların çerez tercihlerini yönetmelerine yardımcı olur.

Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Talepler

Kişisel verilerinize ilişkin her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi Ajans65 TV'nin aşağıdaki adresine veya elektronik posta adresine iletebilirsiniz:

Ajans65 TV İletişim Bilgileri:
Yönetim Yeri: Şerefiye Mahallesi, Ordu Caddesi, Yıldız İş Merkezi No: 5/78

E-posta: [email protected]

Bu Gizlilik Politikası, Ajans65 TV'nin web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerini nasıl topladığını, işlediğini, koruduğunu ve kullanıcıların bu veriler üzerindeki haklarını açıklamaktadır. KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuatlara uygun olarak hazırlanmıştır ve Ajans65 TV'nin veri koruma ve gizlilik konusundaki taahhütlerini yansıtmaktadır.