Ajans65-AKP'nin Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi’nin şikayeti üzerine gazeteci İdris Yılmaz'a açılan hakaret davasından çıkan mahkumiyet kararı Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce bozuldu.

Geçmişte Erciş İlçesi'nde belediye başkanlığı görevi de yapan Çiftçi, kendisi hakkında yolsuzluk iddialarını haberleştiren Yılmaz'ın haberinde "hırsız" ifadesine yer verdiğini iddia ettiği şikayeti üzerine 2014 yılında Yılmaz'a hakaret davası açıldı. Açılan davanın sonucunda Yılmaz, 6 bin TL adli para cezasına mahkûm edildi.

2020 yılında Yılmaz, yasal hakları çerçevesinde avukat Savaş Avcı aracılığıyla karara itiraz etti. Yapılan itiraz sonucu davayı değerlendirmeye alan Yargıtay, "temyiz" başvurusunu yeniden değerlendirerek davanın yeniden görülmesini kararlaştırdı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 25 Aralık 2023 tarihli kararında “kendilerine belirli idari yetkiler verilmiş görevlilerin, sözlerine ve eylemlerine getirilen eleştirilere daha fazla hoşgörü göstermeleri gerektiği AİHM içtihatlarında kabul edilmektedir” diyerek, yargılamaya konu somut olayda karar veren yerel mahkemenin hakaret suçunun unsurları olup oluşmadığı gözetilmeden karar verdiğini belirtti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

2016 yılında Erciş Belediyesine kayyım atanması üzerine gazeteci İdris Yılmaz, "Hırsıza ödül hizmete kelepçe" başlıklı bir haber hazırladı.

HABERE KONU OLAN GEREKÇE ŞÖYLE:

Danıştay 1. Daire’nin yaptığı inceleme sonucunda AKP’li Çiftçi hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Danıştay’ın kararı üzerine İçişleri Bakanlığı 8 Şubat 2013'te ek bir rapor hazırlayarak Fatih Çiftçi hakkında açılan 13 soruşturma dosyasından 6’sının soruşturulması için Erciş Kaymakamlığı’na yazı yazmıştı.

Bakanlık 16 Eylül 2011’de belediye meclis üyeleri ve belediye personeli hakkında soruşturmaya izin vermiş, Çiftçi hakkında ise milletvekili olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti.

👉 O dönem Çiftçi'ye yönelik yapılan suçlamaların bazıları şöyle:

📌 * İmar tadilatları, ruhsat uygulamaları ve kat artırımlarında mevzuata uyulmadan kişiye göre uygulamalar yapıldığı

📌 * Yapı ruhsatlarında alınan harçların mevzuata belirlenen limitlerin üstünde ve adaletsiz olduğu, kişiye göre değiştiği, harçlar silah gibi kullanılarak insanlar üzerinde baskı kurulduğu

📌 * Yapı kullanma izin harçlarında da Belediye Başkanı'nın yakını ve yandaşı olup olmamasına göre farklı tarifeler uygulandığı, bu harçların vergi dairesine yatırılmasına ilişkin kanunda hüküm olmasına rağmen, harçların Bakanlar Kurulu'nun belirlediği limitlerin çok üstünde olarak belediyenin hesabına yatırıldığı

📌 * İmar ve ifraz uygulamalarına ilişkin kararların usulsüz olduğu, kararlara meclis üyelerinin yerine başkalarının imza attığı, bazı başvuruların evrak kabule alınmadığı, birimlerin yetkisini fiilen eski başkanın kullandığı, meclis komisyonlarının çalıştırılmadığı

📌 * İmar planında tarım alanı olan bir kısım alanlarda plan tadilatı ve ifraz izni verilerek, Belediye Başkanı'nın kardeşi ile gayri resmi ortak olan kişilere haksız getirim sağlandığı,

📌 * Belediye Meclis kararlarının halka açıklanmadığı"

Fatih Çiftçi, 28 Aralık 2014 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kovuşturmaya yer olmadığı kararına yaptığı itiraz da reddedilen çiftçi, bu kez Yılmaz’ın haberindeki iddialara ilişkin "Hakaret ve asılsız iddialar" gerekçesiyle başvuruda bulundu.

Açılan davada Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Yılmaz'ın haberde kullandığı "hırsız" ifadesini hakaret olarak değerlendirerek, Yılmaz'ı 6 bin TL para cezasına mahkûm etti.

Yargıtay'ın "Hırsız" ifadesi üzerinde düşünce ve ifade özgürlüğü vurgusu yaparak Yılmaz'ın avukatı Savaş Avcı aracılığıyla yaptığı temyiz başvurusunu kabul etti. Yargıtay, itirazın yerinde olduğuna hükmederek davayı yeniden görülmek üzere Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesine geri gönderilmesine karar verdi.

Kürt Gazeteciden 131 Gündür Haber Alınmıyor Kürt Gazeteciden 131 Gündür Haber Alınmıyor

AVUKAT AVCI: GAZETECİLİK ETİK İLKELERİNE VURGU YAPTI

Avukat Savaş Avcı, müvekkili İdris Yılmaz'ın durumuna dair yaptığı değerlendirmede gazetecilik etik ve ilkelerine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkil gazetecidir. Gazeteciler, toplumun haber alma hakkı bağlamında kamu yararına haberler yapmaktadırlar. Müvekkilim de bu anlayışla, Erciş ilçesinde belediye başkanlığı yapmış ve belediyenin kaynaklarını Erciş halkının hizmetinde kullanmamakla suçlanan belediye başkanı hakkında, elindeki deliller ve haber kaynakları doğrultusunda kamu yararını gözeterek haber yapmıştır. Haber içeriğinde kullanılan ifadelerin hakaret olmadığı, Anayasa ve AİHS ve AİHM içtihatlarında özel bir önem atfedilen ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir."

Avcı, Yargıtay'ın bu kararının hukuka olan saygınlığı ve yargıya olan güveni artırdığını belirterek, "Nitekim somut davamızda Yargıtay, müvekkilin kullandığı ifadelerin onur kırıcı ve şeref ve saygınlığı rencide edici düzeyde olmadığını ve ağır eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına hükmetmiştir" dedi.