VAN - İnsan Hakları Derneği (İHD) , Van'da yaşayan mültecilerle ilgili kapsamlı bir araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. İHD Binasında yapılan basın toplantısında açıklamayı okuyan İHD Van Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Bayhan hazırladıkları raporu açıkladı. İHD tarafından hazırlanan araştırma, Eylül 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmada 58 mülteci ile yüz yüze anketler yapılarak, onların yaşadıkları hak ihlalleri ve ekonomik baskılara dikkat çekildiği belirtildi. 

 CİNSİYET VE YAŞ DAĞILIMI: KADINLAR VE GENÇLER ÖN PLANDA

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %67,2'si kadın, %32,8'i ise erkek. Bu dağılımın nedeni olarak kadınların evde daha sık bulunmaları ve sosyal yardım arayışında daha aktif rol almaları gösteriliyor. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık %50'si 33-46 yaş aralığında, yani genç ve orta yaş grubunda.

 MEDENİ DURUM VE AİLE YAPISI

Evli kişilerin oranı diğer medeni durumlara göre yüksek. Ayrıca, bekar ve dul olanlar arasında kadınların oranı daha fazla. Çocuk sahipliği ve sayılarına bakıldığında, katılımcıların çoğunun 4-6 çocuk sahibi olduğu ve bunların %69'unun okul çağında olduğu belirtiliyor.

 MÜLTECİLERİN STATÜSÜ VE KÖKEN ÜLKELERİ

Görüştüğümüz kişilerin çoğunun köken ülkesi Afganistan olup, bunu Suriye ve İran izliyor. Türkiye'deki hukuki statülerine göre Afganistanlıların çoğu Uluslararası Koruma statüsünde, Suriyelilerin ise çoğunluğu Geçici Koruma altında.

 ÇALIŞMA İZNİ VE İŞ DURUMU

Yaklaşık %95’inin çalışma izni bulunmuyor. Çalışma durumlarına bakıldığında, katılımcıların %81'i çalışmadığını belirtiyor. Temel geçim kaynakları arasında devlet ve sivil örgüt yardımları öne çıkıyor.

HAKLARA ERİŞİM VE BİLİNÇ DÜZEYİ

Katılımcıların büyük çoğunluğu haklarını bilmediklerini ifade etmiş. Barınma ve konut hakkı, özellikle yüksek kira bedelleri ve belirli mahallelerin mültecilere kapatılması nedeniyle büyük bir problem. Sağlık hizmetlerine erişimde ise %75,9 erişebildiğini, ancak %35'i sorunlar yaşadığını belirtiyor.

 GÖÇ YOLCULUĞU VE TÜRKİYE’YE GELİŞ NEDENLERİ

Ülkelerinden ayrılma nedenleri arasında savaş ve politik koşullar başı çekiyor. Türkiye'ye giriş yolları ise çoğunlukla düzensiz. Türkiye'nin seçilme nedenleri arasında çalışma imkanları da yer alıyor.

İŞTE RAPORUN TAMAMI: 

Mülteci Son Son Hali (1)

Kayyıma Karşı Mitinge Büyük Katılım Kayyıma Karşı Mitinge Büyük Katılım

Editör: İdris YILMAZ