Tahir Elçi Davasında Karar Duruşması Öncesi Açıklama Tahir Elçi Davasında Karar Duruşması Öncesi Açıklama

İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi, 21 Kasım 2016 ile 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında, sürekli olarak uzatılan gösteri ve toplantı yasaklarının sonuçlarını ve bu süreçte yaşanan insan hakları ihlallerini detaylı bir şekilde raporlaştırdı. Bu rapor, Van ilinde yürürlüğe giren sürekli yasakların toplumsal ve bireysel etkilerini ortaya koyuyor. Rapor, İHD Van Şube Eşbaşkanı Suzan Erçakan tarafından okundu.

'Kesintisiz Yasaklar Demokratik Hakları Engelledi'

Erçakan, "2016 yılında başlayan ve neredeyse kesintisiz süren bu yasaklar, demokratik hakların kullanılmasını engelleyerek bireylerin ifade özgürlüğü üzerinde ciddi kısıtlamalar getirdi," diyerek raporun önemini vurguladı. "Bu süreçte, yüzlerce insanın toplanma özgürlüğü keyfi kararlarla engellendi ve pek çok kişi haksız yere gözaltına alındı," şeklinde devam etti.

'Olağan Üstü Hal  Sona Erdi Ancak Yasakları Devam Ediyor'

Rapor, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye genelinde ilan edilen ve defalarca uzatılan olağanüstü halin ardından Van'da alınan yerel yasak kararlarını ele alıyor. "Olağanüstü halin sona ermesine rağmen, Van'da bu yasaklar adeta bir norm haline geldi ve halkın temel hak ve hürriyetlerini kullanmasına olanak tanımadı," dedi Erçakan.

Keyfi Yasaklar

Yasakların uygulanmasında yaşanan keyfilikler ve hukuk dışı uygulamalar, raporda detaylı bir şekilde incelenmiştir. Erçakan, "Bu süre zarfında, basın açıklamaları, toplantılar ve gösteriler, yerel yönetimler tarafından sürekli olarak yasaklandı. Böyle bir ortamda, medya ve sivil toplum kuruluşlarının sesini duyurması neredeyse imkansız hale geldi," diye belirtti.

'Yasakların Hukuki Dayanağı Yok!'

Raporda, yasakların hukuki dayanağının olmadığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Türkiye Anayasası'na aykırı olduğu tespitleri yer alıyor. Erçakan, "Yasakların uygulanış biçimi, uluslararası hukuk normlarına ve kendi anayasamıza bile uygun değil. Bu yasaklar sadece Van'ı değil, tüm Türkiye'yi olumsuz etkileyen bir duruma sebep oluyor," şeklinde konuştu.

'Açtığımız Davalar Sonuçsuız Kaldı'

İHD'nin yaptığı hukuki mücadeleler ve yasaklara karşı açılan davalardan bahseden Erçakan, "Ne yazık ki, yasaklara karşı açtığımız hukuki mücadelelerde pek çok kez olumsuz sonuçlar aldık. Ancak bu bizi mücadelemizden vazgeçirmiyor. Hukukun üstünlüğüne olan inancımız tam," dedi.

'Rapor Tüm  Türkiye'ye İçin Uyanış Çağrısıdır'

Raporun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından, İHD Van Şubesi'nin bu konuda daha fazla farkındalık yaratmayı ve ulusal ile uluslararası düzeyde destek aramayı hedeflediğini belirten Erçakan, "Bu rapor, sadece Van için değil, tüm Türkiye için bir uyanış çağrısıdır. Yasakların kaldırılması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için elimizden geleni yapacağız," şeklinde sözlerini tamamladı.

Raporun  Tamamını Buradan Okuyabilirsiniz

Gösteri, Toplantı Ve Yürüyüş Yasağı Raporu

Editör: İdris YILMAZ