İstanbul'da yaptırdığı saç ekim işleminin başarısız olduğunu iddia ederek saç ekim merkezine başvuran avukat Burakhan Meydan, hukuk yoluna başvurdu. Mahkeme, saç ekim merkezinin ayıplı işlem yaptığına karar vererek Burakhan Meydan'ın ödediği ücretin yasal faiziyle birlikte iadesine hükmetti. Burakhan Meydan, kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

AJANS65 TV - Kocaeli’nde yaşayan avukat Burakhan Meydan, 13 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a gelerek saç ekimi yaptırmak için özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, 8 saatlik süren saç ekim işleminde, Meydan’a yaklaşık 3 bin 600 greft saç kökü ense bölgesinden alınarak kafanın üst bölgesine ekildi.

Avukat Meydan, saç ekimi öncesi ve sonraki süreçte klinikteki personellerin talimatlarını birebir yerine getirdi. Bir ay sonra Burakhan Meydan, işlem yapılan bölgede ekimin iyi olmadığı düşüncesiyle saç ekim merkezine fotoğraflarını gönderdi. Personeller ise, sabırlı olması gerektiğini ve zamanla saçının çıkacağını söyledi. Yaklaşık 10 ay sonra saçında yine değişim olmayan Burakhan Meydan, saç ekim merkezine tekrar başvurdu. Bu sefer kan testleri yapılarak Meydan’ın saç ekimi yapılan bölgede herhangi bir olumsuzluğun olmadığı söylendi.

LGS Sınavında Soru Tartışması: Ders Kitaplarında Bulunmayan Bilgi! LGS Sınavında Soru Tartışması: Ders Kitaplarında Bulunmayan Bilgi!

BAŞARISIZ OLAN İŞLEM İÇİN TEKRAR SAÇ EKİMİ TEKLİF EDİLDİ

Burakhan Meydan, saç ekiminin olumsuz olduğu düşüncesiyle klinik yönetimiyle görüşme yaptı. İddiaya göre saç ekim merkezi yapılan görüşmede, ekimin başarısız olabileceği söylenerek tekrar bir saç ekimi işlemi yapmayı Meydan’a teklif etti. Avukat Burakhan Meydan, bu teklifi kabul etmeyerek saç ekimi için ödediği miktarın iadesini talep etti. Meydan'ın, parasını almak için Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na yaptığı başvuru reddedildi. Burakhan Meydan, ret talebine itiraz ederek saç ekim merkezi hakkında Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.

SAÇ EKİM MERKEZİ OLUMSUZ SONUCU SİGARA KULLANMASINA BAĞLADI

Saç ekim merkezi avukatı aracılığıyla dava dosyasına dilekçe sundu. Dilekçede, davacı Burakhan Meydan’ın saç ekimine ilişkin onay formunu okuyup imzaladığını, bu forma göre ortaya çıkabilecek yan etkilerin hastaya bildirildiği, işlemin yetkili kişilerce usule uygun yapıldığı ifade edildi. Hastanın işlem sonrası sigara kullanmaması konusunda uyarılmasına rağmen tıbbi incelemeler sonrasında Meydan’ın sigara kullanımına bağlı nekroz komplikasyonuna rastlandığı, bunun da özellikle sigara kullanımı nedeniyle kalp damar sorunlarına sebebiyet verecek şekilde meydana gelen bir komplikasyon olduğu anlatıldı. Dilekçede hastanın saç ekiminde istediği sonuca ulaşmamasının sebebinin bizzat kendi kusurlu davranışından kaynaklandığı ve kendi kusuru nedeniyle ortaya çıkan sonuçtan saç ekim merkezini sorumlu tutamayacağı belirtilerek davanın reddi talep edildi

BİLİRKİŞİ İŞLEMİ ‘ESER SÖZLEŞMESİ’ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRDİ

Tüketici mahkemesi, dava aşamasında cildiye uzmanı bilirkişiye Burakhan Meydan’ın muayene edilerek rapor istenmesine karar verdi. Haziran 2023 yılında mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, ekim yapılan bölgede belirgin seyrekliğin görüldüğü, istenen güzel görünüme ulaşılamadığı, öte yandan hasta bilgilendirme onay formunda ‘saç ekimi ile ilgili’ yazılı bilgi bulunmadığı ve üzerinde tarih olmadığı vurgulanarak bu belgenin hastayı bilgilendirme anlamına gelmediği belirtildi. Bilirkişi raporunda, işlem yapan merkezin hastanın sigara kullanması nedeniyle işlemin olumsuz sonuçlandığı iddiasına ilişkin de, sigara kullanımına bağlı olarak nekrozu ispatlayacak muayene belgesi sunulmadığını aktararak ayrıca tıpta ‘sigara kullanımına bağlı nekroz’ tanımlamasının bulunmadığı ifade edildi. Raporda bu durumun’ komplikasyon’ olarak değil, ‘Eser sözleşmesi’ olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

BİLİRKİŞİ İŞLEMİN AYIPLI ESER OLARAK KABUL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Saç ekim merkezi, hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz ederek yeniden rapor düzenlenmesi istedi. Temmuz 2023 tarihinde ek rapor mahkeme sunuldu. Ek raporda birinci rapordaki gerekçeler ile saç ekiminin istenen sonuca ulaşılamadığı aktarıldı. Eser sözleşmesi kapsamında eser sahibi taahhüt ettiği sonuca ulaşmak için mesleki tüm şartları yerine getirmeli, somut durumun gerektirdiği tüm tedbirleri alması gerektiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı bilgilendirme yapması gerektiği anlatıldı. Eserin, iş sahibinin beklediği gibi olmaması veya bazı durumlardan ötürü bir ya da bir kaçının bulunmaması halinde ayıplı eser olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

MAHKEME SAÇ EKİMİ İÇİN ALINAN ÜCRETİN GERİ İADESİNE KARAR VERDİ

Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi davanın kabulü ile Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti’nin 2022 yılında verdiği kararın iptaline hükmetti. Mahkeme, davalı tarafın davacıya vermiş olduğu hizmetin ayıplı olduğunu vurgulayarak saç ekimi yapılan bölgede saçın mevcut olmadığını belirtti. Mahkeme, saç ekim merkezinin; işlem için ödenen 8 bin liranın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Burakhan Meydan’a iade etmesine karar verdi.(DHA)

Editör: İdris YILMAZ