Kent ekonomisinin ve kent esnafının nabzını tutan Mali Müşavirler ve serbest muhasebeciler, Maliye Bakanlığının sisteminden kaynaklı tekniki sebeplerden dolayı zor zamanlardan geçiyor. Sistemin aksaklıklarla dolu olması nedeniyle işlerini sağlıklı yapamadıklarını söyleyen VSMMMO Başkanı Yakup Örenci, “Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte maalesef biz daha ağır sorunlar ile karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER: MUHİTTİN BOTAN

AJANS65 TV - Van-Ağrı-Hakkari Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası(VSMMMO) Başkanı Yakup Örenci Ajans65 TV’ye önemli açıklamalarda bulundu. Örenci, meslektaşlarının karşı karışya bulunduğu sorunlara dikkat çekerek, mesleklerinin en zor zamanlarından geçtiklerini söyledi.

Özellikle sistemden kaynaklı tekniki sorunlara dikkat çeken Örenci, “Bahsettiğimiz tekniki sorunlar da sürenin dolmasına birkaç gün kala meydana geliyor” şeklinde konuştu.

Öğrenci, “Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte işlerimizin daha rahat ve kolay olacağını düşünüyor ve böylesi bir beklenti içerisindeydik. Ancak bu alanda da ciddi sorunlar ile karşı karşıyayız. Çünkü tam tersini yaşıyoruz. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte maalesef biz daha ağır sorunlar ile karşı karşıya kaldık. Bunun nedeni, teknolojinin ilerlemesi değil elbette. İş yükümüzün daha da ağırlaştırılmasıdır. İş yükümüzün daha da ağırlaştırılması, daha fazla zaman harcamamıza neden oldu” dedi.

‘ESKİDEN ÖZET BİLGİ İSTENİRKEN, ŞİMDİ DETAYA İNİLİYOR’

Örenci açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Gelir dairesi daha önce bazı iş işlemlerinde çok detaya girmeden özet bilgi istiylordu. Şuan çok daha detaylı bilgi isteniyor. Bu detaylı bilgiye de girilirken, ister istemez çok fazla zaman kaybı yaşanıyor.

Örneğin en çok karşı çıktığımız konulardan bir tanesi de geçici vergiye bilançonun eklenmesiydi. Bilanço bize göre (tabi gelir idaresini bilmiyorum) vergisel hükmü etkileyecek bir kalem değil. Şekli bir işlemdir. Şekli bir belgedir. Ama sonuç itibari ile malimüşavirlere bir yük bindiriyor.

Sistemde e-defterleri gönderiyoruz. E-defterleri gönderirken, gönderim için bizden bir belge daha isteniyor. Bu şekilde yapılan işlemlere ek işlemler de eklenince ciddi zaman kaybı yaşıyoruz.”

‘SADECE ZAMAN KAYBI YAŞANMIYOR, SİSTEMSEL TIKANMADAN KAYNAKLI İŞ YAPAMIYORUZ’

Örenci, yapılan işlemlere ek işlemlerin de eklenmesi ile birlikte, özellikle son birkaç günde aşırı derecede zorlandıklarını kaydederek, “Burada zaman kaybını biraz açmak gerekiyor. Türkiye genelinde mali müşavirlerin sisteme son birkaç gün içerisinde yüklenmesi sistemsel tıkanmalara yol açıyor. Sisteme istediğimiz belgeleri yükleyemiyor, işlerimizi yapamıyor ve çok ciddi zaman kaybı yaşıyoruz. Birçok arkadaşımız da evraklarını zamanında gönderemediklerinden dolayı da kimi cezai müeyyideler ile karış karışya kalıyorlar. Cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalındığında, kimi zaman bunu malimüşavirler ödüyor, kimi zaman da müşterilerimiz ödüyor. Cezanın sebebi bizden kaynaklıysa biz ödüyoruz, bizden kaynaklı değilse müşterilerimiz ödüyor. Yani hata kimdeyse o ödüyor. Fakat her halükarda bu durum zaman zaman biz ve müşterilerimiz arasında kimi sıkıntaların yaşanmasına, tartışmaların ve kırgınlıkların, zaman zaman büyük sorunların oluşmasına neden olabiliyor” açıklamasını yaptı.

‘ENFLASYON MUHASEBESİ CİDDİ SIKINTILARA YOL AÇABİLİR’

Açıklamalarına devam eden Öğrenci şu uyarılarda bulundu:

“Enflasyon muhasebesi de diğer bir sorundur. Bilindiği üzere son birkaç yıldır ülkede yaşanan yüksek enflasyon var. Bundan dolayı da enflasyon muhasebesi yapılması zorunlu haline getirildi. Tabi enflasyon muhasebesi yaparken, şimdiye kadar enflasyon yüksekliği veya enflasyon muhasebesi yapılırken, ortaya çıkan durum tacirlere ve esnafa bir vergi yükü olarak bindirilmiyordu. Ancak 2024 yılı ve sonrasında bu durum değişti ve vergi mükelleflerine bir vergi yükü getiriyor. Ek vergi yükü şöylesi bir sorun ortaya çıkarıyor; özellikle öz sermayeleri güçlü olmayan esnaflar ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Yani eksradan bir vergi yükü ile karşı karşıya kalacaklardır. Bunu zaman zaman müşterilerimize anlatıyoruz. Özsermayeleri güçlü olan vergi mükellefleri belki bu durumdan fazla ektilenmeyeceklerdir, ancak özsermayeleri fazla güçlü olmayan vergi mükellefleri ise büyük zarar görebilirler.”

‘ENFLASYONDAN KAYNAKLI VERGİ MÜKELLEFTEN ALINMAMALI’

Açıklamalıran devam eden Örenci, kendilerinin talebinin enflasyondan kaynaklı verginin, vergi mükelleflerinden alınmaması olduğunu söyleyerek, “Çünkü enflasyonun amacı, geçmişteki maddi duran varlıkların veya stokların değerlerinin geçmişteki fiyatlarını bugünkü fiyata getirmektir. Amaç budur. Amaç buyken burada bir vergi yükü alınıyorsa, bu vergi mükelleflerini ciddi anlamda sıkıntıya sokar. dolayısıyla ciddi anlamda sıkıntı yaşanabilir diye düşünüyorum” dedi.

Örenci, enflasyondan dolayı ciddi bir vergi yükünün doğduğuna dikkat çekerek, “Özellikle öz kaynakları güçlü olmayan sermayeler ciddi sorunlar ile karşı karşıya bulunabilir” uyarısında bulundu.

‘Hatimoğulları: Normalleşme dediğiniz, 'Kürtsüz bir normalleşmedir' ‘Hatimoğulları: Normalleşme dediğiniz, 'Kürtsüz bir normalleşmedir'

‘YÜKSEK ENFLASYON ÜYELERİMİZİ BÜYÜK SIKINTILAR İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKIYOR’

Yaşanan yüksek enflasyonun kendileri açısından yarattığı sorunlara da değinen Örenci, “Müşterilerimiz ile alınacak ücret konusunu konuşurken, o firmanın iş hacmini gözönünde bulundurarak ücret belirliyoruz. Her sene maliye bakanlığı asgari ücret üzerinden belirlenen bir iş tarifesi var. Biz maliye bakanlığının tarifesini doğru bulmuyoruz. Ücret belirlenirken, ilgili firmanın büyüklüğünü, sermayesini, çalıştırılan işçi sayısının gözönünde bulundurulması gerekiyor. Çünkü kimi limited şirketleri var kimseyi çalıştırmıyor. Ama kimi şahıs şirketleri var birden fazla kişiyi çalıştırnıyor ve iş yükü çok daha fazladır. Yani ilgili firmanın iş ve işlemlerinin çokluğu ile ücret belirlenmelidir. Biz buna zaman ayarlı ücret tarifesi diyoruz. Yani bir firmaya ne kadar emek, ne kadar hizmet verileceği belirlendikten sonra o zaman dilimi içerisinde fiyat belirlenir. Bu anlamda arkadaşlarımız firmalar ile ücret belirlenmesi konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor” bilgisini paylaştı.

‘MALİ MÜŞAVİRLERİN GELİRLERİ İLE GİDERLERİ DENGELİ DEĞİL’

Enflasyondan kaynaklı sadece vergi mükelleflerinin sorun yaşamadığına dikkat çeken Örenci, “Mali müşavirlerin kendi giderleri ile alakalı bir sorun bulunmaktadır. Kendi büro giderleri, çalıştırmak zorunda kaldıkları ara elemarlar, bunların sigortaları, kira fiyatlarının çok yüksek olması, bütünlüklü olarak ofis giderlerinin yüksekliği gelire yansıtılamıyorsa, bir gelir gider dengesizliği yaşanır ve malimüşavir arkadaşlarımız sıkıntı yaşamaya başlarlar. Yaşadığımız durum da budur. Gelir gider dengesizliği karşısında bu kez eleman çıkartma yoluna gidiliyor, ama işlerin yoğunluğu, Vergi İdaresinin getirdiği ek işlemler sonucunda bu kez büro içerisinde işler yürümüyor. Yahi her türlü meslektaşlarımız zor anlar yaşamaktalar” şeklinde konuştu.

‘İŞ VE İŞLEMLERİN ZAMANINDA YAPILAMAMASI İNCELEMELERE NEDEN OLUYOR’

Tekniki nedenlerden ve iş yüklerinin aşırı derecede arttırılmasında tekrardan değinen Örenci, “İş ve işlemlerin zamanında yapılamaması incelemelere neden oluyor. Vergi boyutuyla da vergiler zamanında tahsil edilemediği için devlet nezdinde vergi kaybı yaşanıyor. Müşteri ise vergi cezaları ile karşı karşıya kalayor. Meslektaşlarımız ise eğer kendi hatalarından kaynaklı bir ceza varsa bunu kendileri ödemek durumunda kalıyor. En önemlisi de arkadaşlarımız ile müşterileri çoğu zaman karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu da yaşadığımız ciddi problemlerden bir tanesi. Yaptığımız görüşmelerde, bu sorunun en geç 2026 yılında halledileceği belirtilmektedir. Bizim de istediğimiz, sorunsuz, tam çalışan bir sistemdir” dedi.