Eğitim Sen Van Şubesi yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Angarya çalışma” ve “İdeolojik etkinlik”lere tepki gösterdi. Açıklamada, “Eğitim sisteminin sürekli bir biçimde bizler üzerinde yarattığı baskı ve mobbing, ülke genelinde yaşanan ve en çok da kamu emekçileri ve işçiler üzerinde varlığını daha yıkıcı hissettiren ekonomik kriz, özlük haklarımızın sürekli ihlali ve iş yerlerinde yöneticiler eliyle uygulamaya konulan baskı meslek grubumuzun en büyük zorluklarıdır” ifadeleri kullanıldı.

AJANS65 TV - Eğitim Sen Van Şubesi eğitimde karşı karşıya bulundukları sorunlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada, “Eğitim sisteminin sürekli bir biçimde bizler üzerinde yarattığı baskı ve mobbing, ülke genelinde yaşanan ve en çok da kamu emekçileri ve işçiler üzerinde varlığını daha yıkıcı hissettiren ekonomik kriz, özlük haklarımızın sürekli ihlali ve iş yerlerinde yöneticiler eliyle uygulamaya konulan baskı meslek grubumuzun en büyük zorluklarıdır” ifadelerine yer verildi.

‘EĞİTİM EMEKÇİLERİ TAM ZAMANLI TAM ZAMANLI ANGARYAYA MAHKUM EDİLİYOR’

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bunca zorlukla baş etmeye çalışırken bir de yerellerde mülki ve idari amirlerin antidemokratik ve belli siyasi saiklerle ortaya koydukları uygulamalar bizlerin iş yükünü artırmakta ve en temel insani haklar olan ‘Dinlenme Hakkını’ ve ‘Tercih Hakkını’ ortadan kaldırmaktadır. Öğretmenlik meslek tanımının net bir şekilde yapılmaması, tüm eğitim emekçilerini tam zamanlı çalışma ve angaryaya mahkum etmektedir. Angarya ve zorla çalıştırma yasağı anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır ve aynı zamanda insan hakları ihlalidir. Angarya kelime anlamı olarak, kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılmasıdır. Fakat birçok eğitim emekçisi il, ilçe, okul yöneticileri tarafından ikinci nöbeti tutmaya, TUBİTAK ve TEKNOFEST için proje yazmaya, mesai saati dışındaki mesleki eğitim, seminer, konferans, söyleşi, sinema, müzik, tiyatro  gibi etkinliklere katılmaya zorlanmaktadır. Eğitim emekçilerinin bu tarz angarya ve dayatma görevlendirmelere katılım zorunluluğu yoktur. Ayrıca angarya görevlere karşı sendikamızın almış olduğu karar da vardır. Tüm eğitim emekçilerini bu angarya görevlendirme çabalarına, görev tanımlarında olmayan dayatmalara karşı ortak hareket etmeye davet ediyoruz.”

Eşini Katleden Erkek İntihar Etti Eşini Katleden Erkek İntihar Etti

‘EĞİTİM HERHANGİ BİR ZÜMRENİN TEKELİNE TERK EDİLEMEZ’

Açıklamada, öğrencilerin bilimsel, kamusal, laik, anadilinde, parasız, fırsat eşitlikçi, cinsiyet eşitlikçi eğitim hakkına sahip olduğu hatırlatılarak, “Eğitimin nitelikli, sürdürülebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlamak sosyal devlet ilkesidir. Bu nedenle eğitim, herhangi bir zümre veya kişilerin insafına terk edilemez. Eğitime, herhangi bir politik saikle yön verilemez. Eğitim politikları siyasi ve dinsel referanslarla değil, bilimsel referanslar ile belirlenir” denildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son zamanlarda ÇEDES, Değerler Eğitimi, Seçmeli zorunlu din dersleri; kültürel etkinlikler adı altında eğitim alanına giren tarikat, cemaat ve dernekler eliyle çocuklarımızın pedagojik özelliklerine aykırı birçok uygulama söz konusudur.  Ayrıca velilerimizin bilgisi ve izni olmadan çocuklar, ideolojik içerikli tiyatro, sinema, müzik, söyleşi, gezi, gençlik kampları, kurum tanıtım ve ziyaretlerine götürülmekte hatta bunlar zorunlu kılınmaktadır. Sizlerden ricamız çocuklarımızın pedagojik  gelişimleri ile bilimsel değerlerin  göz ardı edildiği hiçbir uygulama ve etkinliğe sizlerin izni ve bilgisi olmadan yollamayınız.

Öğretmenleri istedikleri gibi her göreve, etkinliğe, içeriği belli olmayan ideolojik gösterimlere yazdıkları bir yazı ile gönderebileceklerini düşünen mülki ve idari amirlere de çağrımızdır. Eğitim emekçileri sizlerin kapı kulu değildir. Yetkinizi aşan, mevzuatta yeri olmayan görevlendirmeler yapmaktan vazgeçin. Öğrencileri velilerin izni olmadan, izni dahi olsa içeriği belli olmayan ideolojik etkinliklere götürmek suçtur. Mevzuata, kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde yapılan görevlendirme ve öğrenci yönlendirmeleri için de sorumluluğu olan tüm kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”(HABER MERKEZİ)

Editör: Muhittin Botan