Van merkezde ikinci basamak hastanelerin bulunmadığı, bulunanların ise çok uzak oyduğu, genel anlamda sağyık ayanında ciddi aksamaların bulunduğunu ileri süren Dem Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, konu hakkında meclis araştırması istedi. Sayyiğit meclis araştırmasının gerekçesinde, “Sağlıklı toplum hedefini gerçekleştirmenin yolu, sağlık hizmetlerine erişimden geçmektedir” ifadelerine yer verdi.

AJANS65 TV - Van’da sağlık alanında yaşanan sorun ve aksaklıkları Türkiye Büyük Milletve Meclisi gündemine taşıyan Dem Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiği, meclis araştırması istedi. Sayyiğit verdiği dilekçede, yurttaşların sağlıklı ve dengeli bir yaşama sahip olması için sağlık hakkının gözetilmesinin devletin yükümlülükleri arasında bulunduğuna dikkat çekerek, “Buna rağmen gerekli sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bölgesinde en büyük kent olan Van’da da yıllardır sağlık personeli sayısı ile teknik teçhizat noktasında eksiklikler bulunmaktadır. Çünkü bazı ilçe hastanelerinde ciddi eksiklikler yaşandığı için sevkler yapılırken Van Merkezde ikinci basamak hastaneler halen yoktur. Mevcut hastaneler de kente uzak yerlerde yer alırken oluşan yoğunluklar sağlık personelinin iş yükü altında ezilmesine neden olmaktadır” tespitlerine yer verdi.

‘HASTALARIN MÜŞTERİ OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ SİSTEMLER OLUŞTURULDU’

Sayyiğit, meclis araştırmasının gerekçesinde, sağlıklı toplum hedefini gerçekleştirmenin yolunun, sağlık hizmetlerine erişimden geçtiğine dikkat çekerek, “Gerekli sağlık koşullarının sağlanması ve uygun tesislere ulaşmak aynı zamanda bir sağlık hakkıdır. Uluslararası hukukla da korunan sağlık hakkına, Anayasa’nın 56’ncı maddesinde de atıf yapılırken herkesin sağlık ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ile sağlık hizmetlerine erişimde devletin sorumlulukları düzenlenmiştir. Buna rağmen sağlıkta dönüşüm programları kapsamında hastaneler sağlık hizmeti üreten kurum olmaktan çıkarılırken hastaların müşteri olarak görüldüğü hastane modelleri oluşturulmuştur. Bu sebeple ülkenin her köşesinde ideal tedavi süreleri kısalmış, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak bir çileye dönüşmüştür” açıklamalarına yer verdi.

‘VAN SAĞLIK SORUNLARININ YAŞANDIĞI ŞEHİRLERİN BAŞINDA YER ALIYOR’

Sayyiğit gerekçeyey önelik açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Sağlık hakkına erişimde sorunların yaşandığı kentlerin başında Van gelmektedir. Bugün Van, bölgenin merkezi konumunda bulunurken nüfusu bir milyonu aşmıştır. Sağlık hizmetlerinde de sadece Van merkez ve ilçeleri değil; aynı zamanda Hakkâri, Muş, Bitlis, Ağrı ve Bingöl’ün yararlandığı bir kenttir. Buna bağlı olarak Van’da hastanelerin 2 milyondan fazla yurttaşa hizmet verdiği ifade edilirken mevcut sağlık personeli sayısının bunu karşılamakta yetersiz kaldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla sıklıkla acil servislerde oluşan yoğunluklar kamuoyuna da yansırken yurttaşlar doktor ve teçhizat eksikliği yönünde şikayetlerde bulunmaktadırlar.

‘VAN’DA HASTANELERE ULAŞIMDA CİDDİ SORUNLAR YAŞANMAKTADIR’

Sağlık alanında kronikleşen sorunlardan dolayı gelişmişlik endeksinde Van son sıralarda yer almaktadır. Özellikle 2011 yılında yaşanan depremin etkileri sağlık alanını da ciddi bir şekilde etkilerken kalıcı bir çözüm geliştirilmemiştir. Çünkü deprem öncesinde hizmet veren İpekyolu Devlet Hastanesi, Van Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Van Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi ağır hasar gördükleri için yıkılmıştır. Kentte ikinci basamak sağlık hizmeti veren hastanelerin devre dışı kalmasıyla hastanelere erişimde ciddi sorunlar görülmeye başlanmıştır. Bugün de İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ikinci basamak sağlık hizmeti verecek bir hastane yoktur.

Eşini Katleden Erkek İntihar Etti Eşini Katleden Erkek İntihar Etti

‘ÖZELLİKLE KADIN HASTALIKLARI HASTANELERİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANMAKTADIR’

Aynı şekilde bazı ilçeler de uzun yıllar hastanesiz kalırken nüfusu 200 bine yaklaşan Erciş’te yıllarca prefabrik yerlerde sağlık hizmeti verilebilmiştir. Bugün de Erciş ve Çaldıran’da hastaneler yeni açılmış olsa da birçok branşta hekim eksikliğinin yaşandığı, hastanelerin teknik olanaklarının yetersiz kaldığı ifade edilmektedir. Özellikle ilçelerde kadın hastalıkları poliklinikleri eksikliği olduğu belirtilmektedir. Bahçesaray, Gürpınar ile Saray ilçelerinde kadın doğum uzmanı bulunmadığı yönünde şikayetler de kamuoyuna yansımaktadır. İlçelerde hekim sayısının çok az olması ve teknik donanım eksikliği nedeniyle bazı hastalar tedavi edilemezken hastaların il merkezine sevki yapılmaktadır. Uzak ilçelerde bulunan hastalar, kış aylarında çığ riskiyle karşı karşıya kalırken ciddi bir ekonomik külfet de oluşmaktadır.

‘YAKIN TARİHLİ RANDEVU ALMAK İMKANSIZ’

Bugün Van merkezde ikinci basamak hastanelerin olmamasından dolayı yurttaşlar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek zorunda kalmaktadırlar. İki hastane de şehrin uzak köşelerinde olduğu için ulaşımda ciddi sorunlar oluşurken sağlık personelinin iş yükü de katlanmaktadır. Buna bağlı olarak MHRS üzerinden yakın tarihli randevu almak imkansızlaşırken sanal kuyruklar oluşmaktadır. Yine hasta sayısı arttıkça nitelikli muayene süresi de kısalmaktadır. Bunun yanında onkoloji, çocuk nörolojisi ve gastroenteroloji gibi yan dallarda eksiklikler yaşandığı sağlık meslek örgütlerince de ifade edilmektedir.

‘ÇOK DİLLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNULMAMAKTADIR’

Van’daki hekim sayısı yetersizliğinin bir nedeni KHK’lerle yapılan ihraçlar olurken artan iş yükü ile esnek çalışmaya bağlı oluşan şiddet olayları da hekim sayısını etkilemektedir. Çoğu zaman zaruri hizmetlerini yerine getiren hekimlerin ayrıldıkları da ifade edilmektedir. Yine ekseriyeti Kürt olan Van’da çok dilli sağlık hizmetinin sunulmaması, özellikle yaşlılara yönelik Kürtçe tabela ve tercüman desteğinin verilmemesi de önemli sorunlardandır. Belirtilen sorunlara, şehir hastaneleri yapılarak çözüm üretilmesi zor görünmektedir. Çünkü şehir hastanesi de mevcut hastanelere ek bina eklenerek yapılacağı kamuoyuna yansırken yurttaşın ulaşım sorunu da devam edecektir. Bunun yerine merkez ilçelerde hastanelerin bir an önce yapılarak hastanelerin teçhizat eksikliklerinin giderilmesi, çalışma koşulları iyileştirilerek hekim sayısının arttırılması gerekmektedir. Bu sebeple de Van’da sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların tespit edilmesi amacıyla bir araştırma komisyonuna ihtiyaç vardır.”(HABER MERKEZİ)  

Editör: Muhittin Botan