Büyük bir merak beklenen 8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kanun kabul edildi. Torba Kanun olarak bilinen kanunla emeklilerin bayram ikramiyesi de 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

AJANS65 TV - TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren "8. Yargı Paketi"nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını öngören madde kabul edildi. Daha sonra teklifin tamamına yönelik oylamaya geçildi ve teklif kabul edilerek yasalaştı.

Bakan Yerlikaya: Selektör Cezaları İptal Edildi Bakan Yerlikaya: Selektör Cezaları İptal Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ve Adalet Komisyonu Raporu görüşüldü.

MUHALİFLERİ TALEPLERİ OYLAMA İLE REDDEDİLDİ

Muhalefet partilerinin kanundaki bazı madde ve ifadelerin değiştirilmesine dair teklifleri, oylama sonucunda reddedildi.

Görüşmelerde, kabul edilen değişiklik önergesiyle, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde yargı mercilerince kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanabilmesini" içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Daha sonra 22 ile 41. kanun maddeleri üzerine görüşmelere geçildi. Maddeler ve teklifin tamamı oylanarak kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin bütünüyle ilgili oylamada 298 milletvekili oy kullandı. 237 vekil kabul, 61 vekil ret oyu verdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulu 2 Nisan günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.(HABER MERKEZİ)