Gülistan Koçyiğit: Hakkari'ye Kayyım Atamak 31 Mart'ın İntikamıdır Gülistan Koçyiğit: Hakkari'ye Kayyım Atamak 31 Mart'ın İntikamıdır

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) son kararı, Cumhurbaşkanı'nın vali yardımcısı, kaymakam ve hudut mülki idare amirlerini atama yetkisini düzenleyen bir kararnamenin geçersiz olduğunu belirtiyor. AYM, bu yetkinin yalnızca üst kademe kamu yöneticileriyle ilgili olduğunu vurguluyor. AYM'nin iptal kararı, 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki çeşitli düzenlemelerin CHP'nin başvurusu üzerine incelenmesinin ardından geldi. Yüksek Mahkeme, iptal nedeniyle kamu yararı açısından hukuksal bir boşluk oluşacağına inanarak kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Bu süre zarfında yeni yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

AYM'nin kararı, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 271. maddesinde yapılan düzenlemelere odaklanıyor. Bu düzenleme ile hudut mülki idare amirlerinin vali yardımcısı ve bakanlığın taşrada görev yapan il mahalli idareler müdürüne denk olduğu belirtilmişti. Ancak AYM, bu tür atanmaların zaten kanunlarla düzenlendiğini ve kararname ile yeniden düzenlenemeyeceğini belirterek bu kuralı iptal etti.

Yüksek Mahkeme ayrıca, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan bir değişikliği de inceledi. AYM, vali yardımcıları ve kaymakamların üst kademe yöneticisi olmadığını belirterek, kararnamenin bu kısmını da geçersiz kıldı.

AYM'nin bu kararıyla, Cumhurbaşkanı'nın sadece üst kademe kamu yöneticilerini atama yetkisinin olduğu ve diğer kamu görevlilerinin atanma esaslarının kanunlarla belirlenmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmış oldu.

Editör: İdris YILMAZ