Ajans65 tv- İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi, Van Barosu ve Eğitim-Sen Van Şubesi, Dünya Çocuk Hakları günü Kapsamında ortak basın açıklaması düzenledi. İHD binası önünde yapılan açıklama metnini Eğitim-Sen Van Şube Eşbaşkanı Murat Atabay okudu. Açıklamada, Türkiye'de çocuk hakları ihlallerine dikkat çeken pankart taşınarak pankartta Kürtçe ve Türkçe yazılı, " Çocuklar Haklarından Mahrum Bırakılıyor" ifadesine yer verildi.

Danıştay Hakimi: Yargı Hiç Bu Kadar Bozulmamıştı Danıştay Hakimi: Yargı Hiç Bu Kadar Bozulmamıştı

Açıklamayı okuyan Atabay, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Çocuk Hakları Bildirgesi ve Sözleşmesini kabul etmesinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, Türkiye'de çocuklar çeşitli biçimlerde ayırımcılığa maruz bırakılıyor, yaşama, gelişme ve katılım hakları önündeki engeller devam ediyor" dedi. Açıklamada, Türkiye'nin 1990'da imzaladığı ve 1995'te yürürlüğe koyduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin taahhütlerinin yerine getirilmediği vurgulandı.

Atabay, çocuk haklarına yönelik mevcut ihlalleri detaylandırarak, "Türkiye’de pek çok çocuk, farklı şekilde hak ihlaline maruz bırakıldı. İhlallerin bir daha tekrarlanmamasına yönelik yapılanlar da kapsayıcı değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca, eğitim politikalarının yetersizliği, çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddet, ihmal, istismar gibi konulara değindi.

Atabay, Türkiye'nin çocuk haklarına dair uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuk hakları hiçbir bahaneyle görmezden gelinemez, ertelenemez, esnetilemez" dedi.

Atabay, Türkiye'nin çocuk hakları konusundaki mevcut durumunu ele alırken, çocuklarla ilgili riskleri önceden tespit edecek ve önleyecek mekanizmaların ve politikaların oluşturulamadığını belirtti. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planlarına rağmen, pek çok çocuğun ağır ve kayıt dışı işlerde çalıştırıldığını vurguladı.

Eğitim Politikalarının Eleştirisi

Eğitim politikalarının çocukları geleceğe hazırlamak ve kamusal alanda tutmak yerine, onları sömürü çarklarına sürüklediğini ifade eden Atabay, çocuğa yönelik şiddet, ihmal, istismar ve cinsel suçların meşrulaştırıldığını ve koruyucu önlemlerin alınmadığını dile getirdi.

Yurt Sorunları ve Dil Hakları

Atabay, ayrıca, ailelerinden uzakta eğitim hayatını sürdürmek zorunda olan çocuklar için yeterli sayıda yurt inşa edilmediğini, bu nedenle çocukların tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mecbur kaldığını ve bu yurtlarda birçok hak ihlaliyle karşılaştığını belirtti. Türkiye'nin çocuklara ana dilinde eğitim hakkını tanımayarak, ayırımcı ve asimilasyoncu uygulamalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Uluslararası Bağlamda Çocuk Hakları

Atabay, dünya genelinde savaşların çocukları etkilediğini, özellikle Rojava, Filistin ve Ukrayna'da yürütülen savaş politikalarının çocukların haklarını ihlal etmeye devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, cezaevlerindeki çocuklara yönelik kötü muamele, işkence ve istismarlara da dikkat çekti.