Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi(VEAH) önünde basın açıklaması yapmak isteyen SES Van Şubesi, açıklama yapmalarının kolluk kuvvetleri tarafından engellenmesinin gerekçesinin kolluk kuveetlerine sorduklarında ise polisin kendilerine, “Van İl Sağlık Müdürü ve VEAH Başhekimi ile görüştüklerini ve açıklamayı burada yapmamızı istemedikleri cevabını vermişlerdir” cevabının verildiğine dikkat çekilerek, “Kolluk kuvvetlerinin talimatlarını yasa ve anayasadan alması gerekirken, amirleri konumunda olmayan ve oturdukları koltuklara liyakat ile atanmayan kişilerden alıyor olmaları adalet ve hukuk sisteminin geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

AJANS65 TV - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na(KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası(SES) Van Şubesi, Yönetim Kurulu adına Figen Çolakoğlu bir açıklama yaptı. Çolakoğlu yaptığı açıklamada, SES olarak kuruldukları günden bu güne hak temelli sendikal mücadelerini yürüttüklerini kaydederek, “Emekçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi, insanca yaşamaya yetecek adil bir ücretin alınması için direndik. Bununla beraber mobbinge ve liyakatsiz yönetim sistemine karşı çıkma duruşumuzu hiçbir zaman değiştirmedik.  Egemene karşı emekçiyle yan yana omuz omuza mücadele ettik. Halk sağlığını önceleyen bir sağlık sisteminin kurulması ve hasta emekçi ilişkisini insani değerlerler gözeterek inşa etme çabamızdan hiçbir zaman vazgeçmedik” şeklinde konuştu.

Bakanlığa Yürüyen DEM Partililerden 'Ortak Mücadele' Çağrısı Bakanlığa Yürüyen DEM Partililerden 'Ortak Mücadele' Çağrısı

‘KOLLUK TALİMATI YASALARDAN ALIR’

Çolakoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Hemşireler haftası programı doğrultusunda 10.05.2024 tarihinde VEAH önünde valilik izni alınarak sorun ve taleplerimizi içeren bir basın açıklaması yapılması planlanmıştır. Yapılacak olan basın açıklamasına polis izin vermek istememiş ve bizi gözaltına almakla tehdit etmişlerdir. Gerekçesi sorulduğunda Van İl Sağlık Müdürü ve VEAH Başhekimi ile görüştüklerini ve açıklamayı burada yapmamızı istemedikleri cevabını vermişlerdir. Kolluk kuvvetlerinin talimatlarını yasa ve anayasadan alması gerekirken, amirleri konumunda olmayan ve oturdukları koltuklara liyakat ile atanmayan kişilerden alıyor olmaları adalet ve hukuk sisteminin geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır.  Van özgünlüğünde bu muamelenin sadece KESK’e bağlı sendikalara özel olarak işletildiği bilinmektedir. Emekçi için mücadele eden ve sürekli alanlarda eylem ve etkinlikler düzenleyen tek sendikanın önünü kesmeye ve susturmaya yönelik özel bir hukuk uygulanmaktadır.  2016 ve 2022 yılında alınan gösteri ve eylem yasakları kararlarını dayatmışlardır.

Türkiye’nin hiçbir ilinde benzer bir uygulama yokken liyakatsiz idarecilerin aldıkları emir doğrultusunda yasal sendikal mücadelemizi engelleyen sorumlular hakkında yasal tüm süreçleri yürüteceğimizi buradan ifade ediyoruz. Örgütlenme özgürlüğümüzün olduğu alanlara girmemizi engellemeye çalışan, sendikal mücadele yürütmememiz için çabalayan ve VEAH ta yürütülen tüm usulsüzlük ve yanlışlıklara sessiz kalmamızı isteyen il sağlık müdürü ve VEAH başhekimi bilsin ki SES asla bunlara SESSİZ kalmayacaktır.”