DEM Parti Çocuk Komisyonu Eş Sözcüsü İhsan Seylan, AKP döneminde en az 888 çalıştırılan çocuğun iş cinayetinde hayatını kaybettiğine işaret ederek, MESEM'in kapatılması ve Çocuk Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini vurguladı.

AJANS65 TV - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çocuk Komisyonu Eş Sözcüleri Beritan Güneş ve İhsan Seylan, partinin genel merkezinde açıklama yaptı. Komisyon Eş Sözcüsü Seylan, "Çocuklar ucuz iş gücü olarak görülmekte ve yoksullaştırılan 160 milyonu aşkın çocuk, kapitalizmin vahşi sömürü koşulları altında canları pahasına çalıştırılmaktadırlar” dedi.

EN AZ 888 ÇOCUK ÇALIŞIRKEN KATLEDİLDİ

Türkiye'deki ekonomik koşulların çocukları sefalet koşullarına ittiğini söyleyen Seylan, "Çocuklar fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, Mesleki Eğitim Merkezlerinde işçileştirilerek sermayedarların zenginleşmesi uğruna çok yönlü şiddetin ve istismarın hedefine konulmaktadır. İSİG Meclisi'ne göre 2002-2023 yılları arasında yani AKP iktidarı döneminde en az 888 çocuk çalışırken katledilmiştir. Bildiğiniz gibi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 71’inci maddesi uyarınca sadece 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak ve suç. Ancak 2004 yılında çıkarılan “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’le çocukların işçileştirilmesi yasal bir zemine kavuşturulmuştur” ifadelerini kullandı.

'MESEM KAPATILMALI'

Mesleki Eğitim Merkezileri’nde (MESEM) yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin olduğunu ve bu öğrencilerin yaklaşık 300 bininin 18 yaş altı olduğunu aktaran Seylan, "Bu çocuklar meslek öğrenme, staj adı altında patronların insafına bırakılıyor. Sermayedarlarla kol kola yürüyen iktidar, MESEM'lerde katledilen çocukların hesabını vermek zorundadır. Bakın, son 1 yılda MESEM’lerde katledilen çocuk sayısı 8. MEB bu ölümlerin hesabını vereceğine öğrencilere, 'Her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ile tazminatlar çırak/öğrenci ve velisine ait olacaktır' şeklindeki yazılı belge imzalatmakta. MESEM’ler derhal kapatılmalı ve tüm sorumlular hesap vermeli” diye konuştu. ,

'ÇOCUK BAKANLIĞI KURULMALI'

Seylan, "Hizmet sektöründe çalıştırılan çocuklar genel olarak ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık, araba camı silme, atık toplama gibi işlerde çalışıyor. Dengeli ve yeterli beslenmeyen, bir kısmı ise geceyi sokakta geçiren çocukların çalışmaları haftanın 7 günü ve günlük 14 saate varan çalışma saati bulabilmektedir” dedi.

İktidarın çocuk yoksulluğunun sorumlusu olduğunu kaydeden Seylan, "Mecliste bir çocuk ihtisas komisyon kurulmalı ve çocukların sorunları burada gündeme getirilmeli. Ancak vahşi kapitalist çarkta sömürülen çocukların maruz kaldığı şiddetin çözülmesi bir komisyonla olmaz, bunun temel yollarından biri bir çocuk bakanlığının kurulmasıdır. Çocuk Bakanlığının kurulması çocuk alanında yaşanan yapısal sorunların çözülmesi için de çocuklara bütçe ayrılması için de elzemdir" ifadelerini kullandı.

ABK Soruşturması: Gözaltına Alınan Üç Polis Adliyede ABK Soruşturması: Gözaltına Alınan Üç Polis Adliyede

Yerelllerde Çocuk Meclislerinin kurulması gerektiğini vurgulayan Seylan, belediyelerde "özgürlükçü çocuk politikalarını" hayata geçireceklerini vurguladı. Seylan, "Bu karanlık tabloya rağmen bizler, çocukların sömürüsüz bir dünyada özgürce yaşayabileceklerine inanıyoruz. Demokratik, komünal bir ekonominin inşası kapitalizme verilebilecek en güçlü cevabımız olacaktır" şeklinde konuştu.(MA)